جمعه, 1 تیر 1397

هدف
برقراری ارتباط و همکــاری با وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادها جهت انعکاس و معرفی فعالیت های شرکت

وظایف کلی

 • مطالعه جرایدو بررسی برنامه های صداو سیما و استخراج مطالب مهم دررابطه با شرکت و ارسال مجموعه ی بریده ی جرایدو برنامه ها به واحدهای مربوطه جهت پاسخ به شکوائیه های به عمل آمده از سازمان
 • تهیه و تنظیم برنامه های مراسم افتتاح گردهمایی ها و سخنرانی ها و ایجاد تسهیلات لازم جهت حضور مسئولین و دعوت از خبرنگاران رسانه های گروهی اعم از مطبوعات و صدا و سیما
 • ‌برگزاری و شرکت در نمایشگاه های مختلف جهت انعکاس فعالیت های شرکت
 • پاسخگوئی و راهنمائی مراجعین به شرکت
 • تهیه عکس ، فیلم ، نوارهای صوتی ،‌پوستر ، آگهی های هشدار دهنده و یا تبلیغاتی در ارتباط با فعالیت های شرکت
 • ایجاد بایگانی منظم از تولیدات سمعی و بصری مربوط به فعالیت های روابط عمومی
 • برنامه ریزی در زمینه آموزش همگانی ، بمنظور صرفه جویی و استفاده صحیح از آّب


هدف
مطالعـه و بررسی پیشنهادهای رسیده به هیئت مدیره به منظور انطباق آن با مقررات و دستورالعمل های فنی ، مالی و اداری و تهیه گزارش لازم جهت طرح در هیئت مدیره و همچنین ابلاغ مصوبات ذیربط به واحدها

وظایف کلی

 • بررسی و انطباق پیشنهادات واحدها و معاونت های شرکت در اجرای مقررات و گردش کارشرکت
 • تهیه مصوبات هیئت مدیره بر اساس مقررات و دستورالعمل های ذیربط در چارچوب وظایف مذکور در اساسنامه
 • ‌ انجام وظایف دبیر جلسات هیئت مدیره به منظور انتقال نظرات فنی اداری و … و ارائه نظرات وفق مقررات ذیربط
 • ابلاغ مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه های اجرائی ، بخشنامه ها و … به واحدهای شرکت
 • جمع آوری و بررسی کارشناسی گزارشات ارسالی به دفتر مدیر عامل و تهیه گزارشات مورد نیاز با همکاری واحدهای مربوطه جهت استفاده در مناسبتها و جلسات مختلف
 • ارجاع مکاتبات و نامه های رسیده به شرکت به واحدهای ذیربط و پیگیری در ارسال پاسخ واحدها
 • شرکت در جلسات مدیریت عامل جهت تهیه گزارشات ، صورتجلسات ، ابلاغ و پیگیری آنها حسب مورد
 • شرکت در بازدیدها و سمینارهای مدیر عامل ( به تشخیص مدیریت عامل ) و بررسی و جمع بندی نظرات مقامات بازدید کننده جهت تهیه گزارش نهائی و پیگیری موارد ذیربط
 • بررسی درخواستها ، سوالات و پیشنهادات مراجع اعم از نمایندگان مجلس و دیگر نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی در ارتباط با وظایف و اهداف شرکت و اعلام پاسخ با هماهنگی معاونتها و مدیریت ها و نظرات مدیر عامل به مراجع مزبور

 

بازدید:3286

تاریخ ثبت: 1393/09/25
آخرین به روزرسانی: 1393/09/27