دوشنبه, 2 مرداد 1396

بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با کارافرینی سازمانی

بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با کارافرینی سازمانی

کار افرینی موثر ترین نیروی بالقوه اقتصادی در تاریخ جهان از سه دهه گذشته تا کنون مطرح شده است.كارآفريني براي توسعه اقتصادي يك جامعه به عنوان يكي از ارزانترين ابزارها با بهترين نتيجه و بيشترين كارآيي مطرح است.

 

امروزه سازمانها واقف هستند کارایی یک سازمان در بهره گیری از تمام و جوه سرمایه هایی است که در اختیار سازمان می باشد.و به منظورپیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادیدر کنار سرمایه های مالی ، اقتصادی و انسانی باید  سرمایه اجتماعی را نیز  مورد بهره برداری قرار بدهند زیرا. در غیاب سرمایه اجتماعی ، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را  برای نیل به کامیابی شغلی و سازمانی  از دست می دهند.

در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و کارافرینی سازمانی می توان بیان کرد که سرمایه اجتماعی  رفتار ریسک پذیر و نوآورانه را که جزء لاینفک کارآفرینی است تسهیل کرده و به طور مستقیم وارد عملکرد کاربردی افراد می شود در واقع این نوع  سرمایه عملکرد کلی افراد  را به عنوان یک کارآفرین گروهی تسهیل می کنددر تحقیق حاضر با ازمون های همبستگی پیرسون ، ازمون دو جمله ی و ازمون فریدمن  به بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و کارافرینی سازمانی در شرکت ابساره واقع در تهران پرداختیم و نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان سرمایه اجتماعی و ابعاد ان با کارافرینی سازمانی وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی  بعد ساختاری سرمایه اجتماعی در شرکت ابساره  اهمیت بیشتری دارد. در ارتباط با کارافرینی سازمانی نیز شاخص نواوری محصول دارای اولویت می باشد.

فرهنگ عفاف و پوشش

حجاب

نویسنده در مقدمه لباس پوشیدن را از دیدگاههاى مختلفى چون روانشناسى، اخلاق، اقتصاد، جامعه شناسى، مذهب، قانون وجغرافیا قابل مطالعه مى داند و مى نویسد: «منشا اصلى پیدایش لباس نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبابودن است، امااشتباه است اگر تصور کنیم که مى توانیم این همه اختلاف و تنوع راکه در لباس افراد در جوامع و دورانهاى مختلف دیده مى شود، تنهابا درنظر گرفتن این سه اصل توجیه کنیم. رابطه فرهنگ و لباس رادر طول رابطه لباس با سایر عوامل اجتماعى، اقلیمى، اقتصادى وتاریخى مى دانیم نه در عرض آن، به عبارت دیگر ما تاثیر فرهنگ را بر لباس مهم تر و کلى تر از آن مى دانیم که از آن در ردیف سایرتاثیرها گفتگو کنیم و معتقدیم همه تغییراتى که در لباس ازناحیه عواملى داخلى غیر از فرهنگ، ایجاد مى شود، تابع رابطه لباس و فرهنگ و محاط در چارچوب محدودیتهاى فرهنگى است.

شیوه های فرزند پروری در اسلام

فرزند پروری

متاسفانه هنوز در كشور ايران ، مراجعه به مشاور و متخصص براي كسب دانش و آگاهي نسبت به چگونگي رفتار با فرزند و حل مشكلات رفتاري كودكان ، جاي مناسبي در فرهنگ عمومي باز نكرده است. اكثر قريب به اتفاق والدين ، به شيوة آزمون و خطا با كودكان خود برخورد مي‌كنند و اغلب هم به خطا مي‌روند. در اين ميان هر گاه به مشكلي برخورد كردند ، بازهم سراغ متخصص نمي‌روند و ترجيح مي‌دهند مشكل خود را با افراد ديگر خانواده، همسايه‌ها ، همكاران و دوستان خود در ميان گذاشته و به اصطلاح از تجارب آنها استفاده كنند. غافل از اينكه شايد هيچ يك از اين افراد صلاحيت نداشته باشند و به صرف بيشتر بودن تجربه نمي‌توانند مرجع خوبي باشند. اي بسا كه تجارب تربيتي آنها سراسر اشتباه باشد.

 از جمله افرادي كه در اين زمينه مي‌توانند مورد مشورت والدين و بويژه مادران قرار گيرند مبلغين مذهبي و سخنرانان و گردانندگان جلسات مذهبي مي‌باشند. بجاست كه اين افراد اطلاعات مختصري در زمينة روانشناسي رشد، رفتار با كودك و پيشگيري و مقابله با اختلالات رفتاري كودكان كسب كنند تا بتوانند ضمن پاسخگويي نسبي به سوالات مادران در مورد فرزندان ، آنها را به سمت مراجعه به مشاور متخصص و مطالعه در مورد مشكلات كودكان سوق دهند.بيشتر افرادي كه با مبلغين مذهبي سروكار دارند، افراد متدين و مذهبي هستند كه مايل به تريبت ديني فرزندان خود مي‌باشند. مطالب اين متن آموزشي شامل نكاتي در مورد تربيت فرزند، روانشناسي رشد، راههاي برقراري ارتباط موثر با فرزندان و نكاتي در مورد تربيت اخلاقي و اسلامي فرزندان مي‌باشد

وضعيت آموزش زنان در جمهوري اسلامي ايران

آموزش بانوان

خداوند متعال، دانايان را با نادانان، برابر نمي داند و پيامبر گرامي اسلام «که درود خدا بر او باد» بر اساس تعاليم دين، طلب علم را بر هر زن و مرد مسلمان، واجب، اعلام فرموده و جستجوي علم و دانش را عامل جلب محبت و رضاي پروردگار شمرده است. آموختن، راهي بسوي شناخت پديده ها و زيباييها و نزديک شدن انسان به پروردگار جهان است. ما مي گوييم هر که بيشتر بداند دين ما را بهتر مي فهمد و درک زيباييها با آموزه هاي ديني، سهل تر است. هر چه علم انسان بيشتر شود با وسعت نظر بيشتري، حکمتهاي دين را درک مي کند و از تعاليم و دستورات دين در زندگي روزمره خود بهره مي گيرد. زنان مسلمان با پيروي از دخت گرامي پيامبر اسلام و دختران و شاگردان ايشان، سلسله علمي خود را تاکنون تداوم بخشيده و زنان عالمه بيشماري را به جهان علم و معرفت و تقوا عرضه نموده اند. به شهادت منابع تاريخي، گاه علودرجات علمي و معنوي زنان مسلمان، پيشتازي آنان را در کليه عرصه هاي علمي زمان خود بدنبال داشته است.

Water resource planning and optimizing it using vensim model

Water resource planning and optimizing it using vensim model case study of sefidrud watershed

Regarding development in human population as well as the advances of industries and agriculture in the modern world increasingly need for water supply is unavoidable.
Furthermore, restrictions in water resources and sustainable water management have made it almost impossible for us to fulfill all the needs for water demand. Thus toprovide and highly ensure water supply in terms of priorities such as domestic,
agricultural rights, environment, industry and agricultural development, we need a precise and careful planning. In order to optimize the planning, in this study we tried to
model the Finesk proposed dam and its watershed by using VENSIM casual model.
VENSIM is visual model that can depict, simulate, analyze and optimize a system's dynamic models. In this regard first, stream flow regime and existed water resources inupstream and downstream was determined. Then demands and consumptions were evaluated and finally according to physical dimension of Finesk propose dam, the
casual model in VENSIM was created. With considering Ten different plans, the result showed that the optimum condition to satisfy demands, in term of priorities in downstream can be provided by allocating ٨__٧ MCM for domestic purposes, ٣___
MCM for environment aims and ٠_٨١٢ MCM for agricultural rights.


Keywords: VENSIM, casual model, dam allocation, Finesk dam, water resource
management
 

آنالیز آماری چند متغیره پارامتر های هیدرو شیمیایی آبخوان دشت سمنان

آنالیز آماری چند متغیره پارامتر های هیدرو شیمیایی آبخوان دشت سمنان

روش های آماری آنالیز چند متغیره روش موثری در ارائه یک دسته بندی ساده و واقعی از اطلاعات کیفیت منابع آب زیرزمینی می باشد . در این مطالعه از روش چند متغیره آنالیز خوشه ای به منظور بررسی آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت سمنان استفاده شده است . حوزه آبریز سمنان در محدوده جغرافیایی طول شرقی 53.52-50.52 و عرض شمالی 10.35 - 45.35 گسترده شده است . این حوزه شامل 2 محدوده مطالعاتی بنام های سمنان با وسعت 2204 کیلیومتر مربع و سرخه با وسعت 1644 کیلیومتر مربع می باشد . هدف از انجام این آنالیز بررسی تقسیم بندی نمونه ها به گروه های متمایزی که از لحاظ زمین شناسی و آماری معنا دار هستند ، می باشد.در اینجا برای تجزیه خوشه ای از توان دوم فاصله اقلیدوسی بعنوان سنجش تشابه نمونه ها با یکدیگر طبق روش تکرار استفاده شد که به دو صورت تحلیل خوشه ای متغیر ها (R-mode) و تحلیل خوشه ای مشاهدات Q انجام گرفتو در نتیجه این آنالیز ارتباط متغیر ها با یکدیگر تعیین شد ونمونه ها به سه گروه که از لحاظ کیفی به یکدیگر نزدیکتر می باشند تقسم شدند.

پایش و پیش بینی خشکسالی شهرستان سمنان با استفاده از روش آماری شاخص SPIو زنجیره مارکف

پایش و پیش بینی خشکسالی شهرستان سمنان با استفاده از روش آماری شاخص SPIو زنجیره مارکف

بررسی ها نشان می دهد که خشکسالی از نظر فراوانی وقوع و همچنین ویژگی هایی مانند شدت ، مدت ، وسعت ، تلفات جانی ، خسارات مالی و اقتصادی ، آثار اجتماعی و آثار شدید دراز مدت ، نسبت به سایر بلایای طبیعی مهمتر و مخاطره آمیز تر می نماید و نیازمند توجه بیشتری در برنامه ریزی  ها می باشد.

تعیین پارامتر های هیدرودینامیکی آبخوان با همگن سازی داده های پمپاژ

تعیین پارامتر های هیدرودینامیکی آبخوان با همگن سازی داده های پمپاژ (چاه اکتشافی مومن آباد سمنان )

در بیشتر موارد داده های آزمایش پمپاژ بدون در نظر گرفتن تغییرات دبی پمپاژ و اصلاح افت چاه و با استفاده از روش های مرسوم تجزیه و تحلیل می شوند

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا