جمعه, 1 تیر 1397

خطبه 30 - (پس از پخش شایعات دخالت امام در قتل عثمان در سال 35.هجرى این خطبه افشاگرانه را ایراد کرد).

پاسخ به شایعات دشمن
اگر به کشتن او (عثمان) فرمان داده بودم، قاتل بودم، و اگر از آن باز مى داشتم از یاوران او به شمار مى آمدم، با این همه، کسى که او را یارى کرد، نمى تواند بگوید که از کسانى که دست از یارى اش برداشتند بهترم،  و کسانى که دست از یارى اش برداشتند نمى توانند بگویند، یاورانش از ما بهترند. من جریان عثمان را برایتان خلاصه مى کنم: عثمان استبداد و خودکامگى پیشه کرد، و شما بى تابى کردید و از حد گذراندید، و خدا در خود کامگى و ستمکارى، و در بى تابى و تندروى، حکمى دارد  که تحقّق خواهد یافت.

http://farsi.balaghah.net

 متن عربی                متن انگلیسی

 

بازدید:225
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1396/06/17
آخرین به روزرسانی: 1396/06/26