پنجشنبه, 28 دی 1396

1396

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  نحوه 5 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 1 ذیل آن در خارج از محدوده خدماتی نحوه 5 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 1 ذیل آن در خارج از محدوده خدماتی 96/14883/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/12 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تفاهم نامه بیمه درمان 97-96 تفاهم نامه بیمه درمان 97-96 96/01 امور کارکنان 1396/05/23 تاریخ ثبت: 1396/05/23
 
  بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق 131/18/22 امور اداری 1396/05/23 تاریخ ثبت: 1396/05/23
 
  شیوه نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب کشور شیوه نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای صنعت آب کشور 1396/05/22 تاریخ ثبت: 1396/05/24
 
  تصویب نامه در خصوص محاسبه وجوه پرداختی توسط شرکت های تولید نیروی برق تصویب نامه در خصوص محاسبه وجوه پرداختی توسط شرکت های تولید نیروی برق هیات وزیران 1396/01/31 تاریخ ثبت: 1396/05/24
 
  ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96 کل کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 96 کل کشور 947 هیات وزیران 1396/01/28 تاریخ ثبت: 1396/05/24
 
  در خصوص محاسبه وجوه پرداختی محاسبه وجوه پرداختی هیات وزیران 1396/01/26 تاریخ ثبت: 1396/06/05
 
  رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1489/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1396/01/27 تاریخ ثبت: 1396/06/05
 
  معیارهای ارزیابی جایگاه‌های الکترونیکی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو سال 96 ارزیابی سایتهای شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو 38265/96 واحد فن آوری اطلاعات وزارت نیرو 1396/08/01 تاریخ ثبت: 1396/10/19
 

1395

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  پاداش دانش آموزی پاداش دانش آموزی امور کارکنان 1395/12/12 تاریخ ثبت: 1395/07/19
 
  خدمات درمانگاه تخصصی دندانپزشگی نور خدمات درمانگاه تخصصی دندانپزشگی نور 95/10622 امور کارکنان 1395/10/25 تاریخ ثبت: 1395/10/25
 
  فهرست بیماری های خاص و پرهزینه فهرست بیماری های خاص و پرهزینه 95/886169 امور کارکنان 1395/11/19 تاریخ ثبت: 1395/11/19
 
  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت 1126446 شورای عالی اداری 1395/12/28 تاریخ ثبت: 1396/06/05
 
  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری 1127128 شورای عالی اداری 1395/12/28 تاریخ ثبت: 1396/06/05
 
  افزایش حقوق کارکنان سال 95 افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت درسال 95 95/17651/50/100 امور کارکنان 1395/04/06 تاریخ ثبت: 1395/04/06
 
  افزایش حقوق کارگری وزارت نیرو افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در سال 95 (کارگری وزارت نیرو) 95/11956/50/100 امور کارکنان 1395/04/06 تاریخ ثبت: 1395/04/06
 
  افزایش حقوق کارکنان کار موقت(کارگری) و انجام کار معین (مشخص) افزایش حقوق کارکنان کار موقت(کارگری) و انجام کار معین (مشخص) 95/12800/50/100 امور کارکنان 1395/04/06 تاریخ ثبت: 1395/04/06
 
  دستورالعمل مساعدت درمانی دستورالعمل مساعدت درمانی 95/190/13786 امور کارکنان 1395/08/05 تاریخ ثبت: 1395/08/05
 
  لیست مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه ایران لیست مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه ایران 95/631870 امور کارکنان 1395/09/09 تاریخ ثبت: 1395/09/09
 
  دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری ، لوله گذاری ، شستشو توسعه و آزمایش پمپاژ چاههای آب با استفاده از بخش خصوصی دستورالعمل نظارت بر عملیات حفاری ، لوله گذاری ، شستشو توسعه و آزمایش پمپاژ چاههای آب با استفاده از ب 1395/01/20 تاریخ ثبت: 1395/09/13
 
  نشریه شماره 577 دستور العمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازند های سخت و تهیه گزارش حفاری 577 1395/01/25 تاریخ ثبت: 1395/09/13
 
  ادامه تحصیل کارکنان ادامه تحصیل کارکنان دستگاه های اجرایی 38501/510 امور کارکنان 1395/10/01 تاریخ ثبت: 1395/10/01
 
  آئین نامه داخلی تشخیص صلاحیت مشاوران پدافند غیر عامل وزارت نیرو آئین نامه داخلی تشخیص صلاحیت مشاوران پدافند غیر عامل وزارت نیرو دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 1395/06/31 تاریخ ثبت: 1396/03/10
 
  نظامنامه مدیریت ریسک نظامنامه مدیریت ریسک 95/15810/50/100 1395/03/03 تاریخ ثبت: 1396/03/13
 

1394

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  افزایش حقوق و مزایای کارمندان سال 94 افزایش حقوق کارمندان صنعت آب و برق در سال 1394 94/11011/50/100 امور کارکنان 1394/02/21 تاریخ ثبت: 1394/02/21
 
  افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار سال 94 افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار سال1394 94/190/2445 امور کارکنان 1394/03/04 تاریخ ثبت: 1394/03/04
 
  لیست مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران در استان سمنان مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران در استان سمنان 94/120/634 امور کارکنان 1394/03/18 تاریخ ثبت: 1394/03/18
 
  تعیین حقوق و مزایای کارکنان انجام کار معین (مشخص) و کار موقت کارگری در سال 94 افزایش حقوق کارکنان مدت معین 94/190/5524 امور کارکنان 1394/04/09 تاریخ ثبت: 1394/04/09
 
  مهاجرت از پروتکل نسخه 4 به 6 مصوبه مهاجرت از پروتکل نسخه 4 به 6 1/30856 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1394/04/21 تاریخ ثبت: 1394/04/31
 
  سند راهبردی پدافند سایبری کشور سند راهبردی پدافند سایبری کشور شورای عالی پدافند غیر عامل کشور 1394/02/29 تاریخ ثبت: 1396/03/10
 

1393

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  دستورالعمل اصلاح فرایند ها و روش های انجام کار دستورالعمل اصلاح فرایند ها و روش های انجام کار 137047 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1393/11/07 تاریخ ثبت: 1393/12/05
 
  قانون مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی 1393/10/30 تاریخ ثبت: 1394/04/06
 
  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 181434/ت 43182 ک معاون اول ریاست جمهوری 1393/10/30 تاریخ ثبت: 1394/04/06
 
  جرائم رایانه ای متن کامل قانون جرائم رایانه ای 1393/02/07 تاریخ ثبت: 1393/02/07
 
  ممنوعیت برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی دستگاه های اجرایی به بخش های دولتی برون سپاری 210/93/2655 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری 1393/02/30 تاریخ ثبت: 1393/03/27
 
  افزایش حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق افزایش حقوق سال93 723/190/93 امور کارکنان 1393/05/05 تاریخ ثبت: 1393/05/05
 
  بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق قرارداد درمان 9-5/131/131/1393 امور کارکنان 1393/05/05 تاریخ ثبت: 1393/05/05
 
  ابلاغ تاکیدات ریاست محترم جمهور ابلاغ تاکیدات ریاست محترم جمهور 93/17824/50/100 1393/03/20 تاریخ ثبت: 1393/05/15
 
  بخشنامه 40690 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه 40690 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه 40690 ریاست جمهوری 1393/04/15 تاریخ ثبت: 1393/05/15
 
  درخصوص ارتقا کیفیت زندگی و سطح درآمد روستائیان به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم درخصوص ارتقا کیفیت زندگی و سطح درآمد روستائیان به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 1393/07/14 تاریخ ثبت: 1393/05/15
 
  بخشنامه مدیریت مصرف انرژی مدیریت مصرف انرژی 93/15969/10/100 وزارت نیرو 1393/03/03 تاریخ ثبت: 1393/05/15
 
  قرارداد بیمه مسئولیت مدنی و بدنه اتومبیل و آتش سوزی منازل و ساختمان اداری بیمه مسئولیت مدنی وآتش سوزی 9310/190/93 امور کارکنان 1393/06/02 تاریخ ثبت: 1393/06/02
 
  لیست بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه ایران در تهران لیست بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه ایران در تهران 440334/93 امور کارکنان 1393/06/29 تاریخ ثبت: 1393/06/29
 
  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع طرح تکریم مردم 200/93/5697 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور 1393/04/24 تاریخ ثبت: 1393/07/30
 
  دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پ غ ع... دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پ غ ع... ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو 1393/03/10 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 
  دستورالعمل ماده 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب قانون توزیع عادلانه آب 93/100/10816 1393/06/17 تاریخ ثبت: 1395/04/13
 
  ابلاغ دستورالعمل اصلاحی مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب ابلاغ دستورالعمل اصلاحی مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب 91/20968/31/100 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/04/16 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  اولویت بندی محدوده های مطالعاتی و پروژه های طرح احیاء اولویت بندی محدوده های مطالعاتی و پروژه های طرح احیاء 93/140/15559 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/08/28 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تعرفه های هزینه خدمات کارشناسی موضوع ماده ( 8) قانون توزیع عادلانه آب تعرفه های هزینه خدمات کارشناسی موضوع ماده ( 8) قانون توزیع عادلانه آب 93/26295/20/100 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/05/28 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  دستورالعمل مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب دستورالعمل مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب 93/100/10816 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/06/17 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  سوخت چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری سوخت چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری 93/10080/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/01/06 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری، اخذ جرایم، خسارت از برداشتهای غیرمجاز و قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری، اخذ جرایم، خسارت از برداشتهای غیرمجاز و 93/140/14044 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/08/04 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  نظام نامه آبزی پروری نظام نامه آبزی پروری 93/140/9046 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1393/05/25 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 

1392

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  صدور مجوز برای بسته بندی آب صدور مجوز برای بسته بندی آب 92/46120/31/100 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/11/12 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  صدور مجوز حفر چاه به جای قنات در مناطق آزاد صدور مجوز حفر چاه به جای قنات در مناطق آزاد 92/141/21864 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/12/17 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  قرارداد بیمه درمان کارکنان صنعت آب و برق درمان کارکنان 92/131/131/5 امور کارکنان 1392/04/31 تاریخ ثبت: 1392/05/30
 
  افزایش حقوق کارگری ضریب ریالی 100/50/12088/92 امور کارکنان 1392/01/26 تاریخ ثبت: 1392/06/13
 
  افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار افزایش اقلام کمک هزینه خانوار 12903/190/92 امور کارکنان 1392/08/19 تاریخ ثبت: 1392/08/19
 
  مدل تلفیقی بیمه عمر زمانی و تمام عمر کارکنان بیمه عمر کارکنان 13166/190/90 امور کارکنان 1392/08/21 تاریخ ثبت: 1392/08/21
 
  لازم الاجرا بودن فصل سوم قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد 1392/09/17 تاریخ ثبت: 1392/10/16
 
  شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های... شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های... ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو 1392/04/01 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 
  ابلاغ آیین نامه واگذاری فعالیتهای تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاههای آب ابلاغ آیین نامه واگذاری فعالیتهای تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاههای آب 92/100/3624 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/02/31 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه ابلاغ دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه 92/17771/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/03/13 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  نحوه رسیدگی به چاههای ثبت نام شده در قالب فرم شماره 5 قانون تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به چاههای ثبت نام شده در قالب فرم شماره 5 قانون تعیین تکلیف 92/141/13192 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392/08/05 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 

1391

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  قانون مجازات جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای 1391/11/04 تاریخ ثبت: 1392/07/09
 
  وحدت رویه در آرای کمیسیون وحدت رویه در آرای کمیسیون 91/47725/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/12/21 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  مصوبه هیئت وزیران در خصوص حقوق سال 91 حقوق و مزایای سال 1391 6658/190/91 وزارت نیرو-شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/10 تاریخ ثبت: 1391/04/14
 
  بخشنامه اجرایی درمان سال 91 درمان کارکنان 530/2378/91 وزارت نیرو-شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/06/29 تاریخ ثبت: 1391/06/29
 
  دریافت گواهی ISMS اخذ گواهی ISMS 1/32455 وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات 1391/07/29 تاریخ ثبت: 1391/08/18
 
  واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان 200/91/3086 توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری 1391/02/09 تاریخ ثبت: 1391/08/22
 
  قرارداد درمان سال 91 -1 درمان کارکنان نعت آب و برق 100/50/22404/91 وزارت نیرو-شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/24 تاریخ ثبت: 1391/11/11
 
  لایحه آزادی اطلاعات آزادی اطلاعات 1391/04/11 تاریخ ثبت: 1392/07/09
 
  تعیین حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق حقوق و مزایا 58404 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور 1391/03/27 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  مصوبه حد نصاب معاملات معاملات 163735 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1391/08/21 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  فرمت گزارش عملکرد بودجه مصوب بودجه 91/13715/غ وزارت نیرو 1391/02/10 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  دستور العمل ارزیابی واحد های آمار و اطلاعات آمار و اطلاعات وزارت نیرو 1391/05/25 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  مزایای بخشودگی جریمه های نقدی بخشودگی جریمه های نقدی 91/34985/530 وزارت نیرو 1391/08/27 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  تشخیص صلاحیت شرکت های بهرهبرداری و نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی آیین نامه ها وزارت نیرو 1391/08/01 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 37825/11/10 وزارت نیرو 1391/07/01 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  ساختار اجرایی واحد سازمانی پدافند غیرعامل ساختار اجرایی واحد سازمانی پدافند غیرعامل 446/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 1391/02/30 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 
  تامین سوخت چاههای کشاورزی تامین سوخت چاههای کشاورزی 91/30802/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/07/18 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تجدید پروانه صلاحیت حفاری تجدید پروانه صلاحیت حفاری 91/1418449 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/28 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تخصیص آب تخصیص آب 91/141/1735 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/02/04 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تشکیل انجمن صنفی شرکتهای حفاری تشکیل انجمن صنفی شرکتهای حفاری 91/141/7159 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/13 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حفاری تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حفاری 91/141/12387 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/06/26 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  صنف حفاری صنف حفاری 91/140/14208 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/07/19 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  کمبود آب شرب روستایی کمبود آب شرب روستایی 91/23177/700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/31 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  متقاضیان صدور پروانه بهره برداری چاههای فاقد پروانه متقاضیان صدور پروانه بهره برداری چاههای فاقد پروانه 91/140/5468 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/03/24 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  مراحل اولیه تجدید پروانه صلاحیت حفاری مراحل اولیه تجدید پروانه صلاحیت حفاری 91/141/8449 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1391/04/28 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 

1390

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سلامت نظام اداری 181664 نهاد ریاست جمهوری 1390/10/17 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  سند ملی توسعه منابع آب سند ملی توسعه منابع آب 1390/12/01 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 
  ایجاد وحدت رویه و همسان سازی رسیدگی به پرونده های واصله ایجاد وحدت رویه و همسان سازی رسیدگی به پرونده های واصله 90/140/27762 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/12/15 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  اجرای قوانین و مقررات مربوط به اطلاع رسانی معاملات 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی در وزارت نیرو 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  جرایم رایانه ای 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  قانون برگزاری مناقصات 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  متن کامل قرارداد درمانی 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  منع تصدی بیش از یک شغل دولتی 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  بلا اشکال بودن افتتاح حساب برای شرکت های دولتی نزد بانکهای غیر دولتی 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  واگذاری سهام شرکتهای دولتی 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  پرداخت چهل درصد سود ابرازی 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  آیین نامه نحوه پاسخگویی به گزارش های سازمان بازرسی کل کشور 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  قانون هدفمند سازی یارانه ها و اقدامات اجرایی آن 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  قوانین و مقررات دیوان محاسبات کشور 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 1390/02/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری آیین نامه ها 90/8789/31/100 وزارت نیرو 1390/03/16 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  ابلاغیه شماره یک قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری فعال ابلاغیه شماره یک قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری فعال 90/100/11027 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/05/19 تاریخ ثبت: 1396/02/30
 
  آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری 90/100/6700 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/03/30 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  تهیه و تدوین شیوه نامه های مرتبط با مسائل حفاظت و بهره برداری تهیه و تدوین شیوه نامه های مرتبط با مسائل حفاظت و بهره برداری 90/141/18789 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/08/22 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  شرایط انتقال پروانه صلاحیت حفاری شرایط انتقال پروانه صلاحیت حفاری 90/141/1490 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/01/30 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 
  عدم بهره برداری از چاههای مجاز قبل از اخذ پروانه بهره برداری عدم بهره برداری از چاههای مجاز قبل از اخذ پروانه بهره برداری 90/100/17587 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1390/08/07 تاریخ ثبت: 1396/03/02
 

1389

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  بخشنامه های قدیمی 1389/12/01 تاریخ ثبت: 1390/12/17
 
  پرداخت پاداش به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز دستورالعمل پرداخت پاداش به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز 1/د پ پ وزارت نیرو 1389/12/12 تاریخ ثبت: 1393/05/15
 
  سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص... سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص... مقام معظم رهبری 1389/11/29 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  تفاهم نامه نصب کنتورهای هوشمند آب و برق تفاهم نامه نصب کنتورهای هوشمند آب و برق 89/100/20564 شرکت مدیریت منابع آب 1389/11/10 تاریخ ثبت: 1396/02/30
 
  آیین نامه پذیرش و بررسی پیشنهاد های قابل تعمیم و توسعه در صنعت آب و برق آیین نامه پیشنهاد ها وزارت نیرو 1389/08/03 تاریخ ثبت: 1392/09/19
 
  استاندارد راهبری و مدیریت اسناد استاندارد راهبری و مدیریت اسناد 200/35793 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری 1389/07/11 تاریخ ثبت: 1393/08/17
 
  دستورالعمل اجرایی ماده(215) قانون برنامه پنجم... دستورالعمل اجرایی ماده(215) قانون برنامه پنجم... 100/42542 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 1389/02/01 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 
  تمدید پروانه های بهره برداری چاه تمدید پروانه های بهره برداری چاه 89/141//8175 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1389/06/21 تاریخ ثبت: 1396/02/30
 

1388

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند نشریه شماره 518 1388/12/23 تاریخ ثبت: 1394/10/12
 
  مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در قانون برنامه پنجم توسعه کشور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در قانون برنامه پنجم توسعه کشور 1388/01/25 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران... آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران... 1388/09/21 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1387

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  نظام نامه آمار و اطلاعات نظام نامه آمار و اطلاعات 105297/50/100 وزارت نیرو 1387/10/01 تاریخ ثبت: 1391/04/17
 
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 46162 وزارت کشور 1387/03/29 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 62870/50/100 دفتر وزیر 1387/06/24 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 

1385

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه¬های اجرایی آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه¬های اجرایی 1385/09/01 تاریخ ثبت: 1394/06/12
 

1384

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای نشریه 336 1384/12/13 تاریخ ثبت: 1394/10/12
 
  قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373/7/27 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی 1384/06/01 تاریخ ثبت: 1394/06/12
 
  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1384/06/01 تاریخ ثبت: 1394/06/12
 
  آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳ 1384/06/02 تاریخ ثبت: 1394/06/14
 
  آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم . 19454 ت 33263 ّ معاون اول رئیس جمهور 1384/04/22 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 

1380

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  راهنمای مهار سیلاب رودخانه راهنمای مهار سیلاب رودخانه نشریه شماره 242 1380/08/13 تاریخ ثبت: 1394/10/12
 

1379

  عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  راهنمای ساخت و نگهداری گوره ها راهنمای ساخت و نگهداری گوره ها نشریه شماره 214 1379/11/11 تاریخ ثبت: 1394/10/12
 
  آیین نامه حد بستر و حریم آیین نامه حد بستر و حریم 1379/08/11 تاریخ ثبت: 1394/10/12
 
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا