سه‌شنبه, 30 آبان 1396

 

اعلام نتایج کمیسیون شهریور ماه سال 1395

 

اعلام نتایج کمیسیون شهریور ماه سال 1395

 
ردیف  شماره پرونده        نام  موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 1070/1 شرکت کشاورزی و دامپروری زیبا دشت مهرگان تغییر محل دامغان 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
2 1083 حسن قربانی و سایر شرکاء تغییر محل میامی 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
3 2411 کلیه مالکین و حقابه بران قنات عشق آباد بهره برداری میامی 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
4 5285 سید حسین حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
5 4018 اسماعیل عامری و سایر شرکاء بهره برداری شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
6 104 خانم مریم السادات موسوی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
7 7179 شرکت شن سازان ستاره دامغان کف شکنی دامغان 95/6/2 صنعتی موافقت شد
8 6489 محمدرضا محمد زاده تغییر محل میامی 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
9 6904 شرکت نرگس بهشت کویر تمدید مجوز سمنان 95/6/2 سایر موافقت شد
10 2978 کشاورزان قریه حسین آباد کردها بهره برداری آرادان 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
11 3900/4/2 شرکت سرمایه گذاری کومش گستر تغییر محل دامغان 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
12 2857 کالیه مالکین و حقابه بران قنات معصوم آباد تغییر محل دامغان 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
13 596/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنوات سیل،جلالی،یونس آباد و رویان کف شکنی شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
14 754 موسی الرضا کلاتکی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
15 754 گروه مشاع بیت المقدس مصرف بهینه شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
16 3781 مسلم حسین پور ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
17 5983 حسینعلی نوری کف شکنی میامی 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
18 7099 امیر قرائیان بهره برداری مهدیشهر 95/6/2 خدماتی موافقت شد
19 2661 شرکت پرورش گاو شیری و کشاورزی پایدار تغییر محل گرمسار 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
20 2463 حسن احمدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
21 6547 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان بهره برداری میامی 95/6/2 شرب و بهداشت موافقت شد
22 7503 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان حفر دامغان 95/6/2 شرب و بهداشت موافقت شد
23 48 عباس رسول زاده و شرکاء ادامه حفاری دامغان 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
24 7226 امور آبفار شهرستان گرمسار ادامه حفاری گرمسار 95/6/2 شرب و بهداشت موافقت شد
25 6156 تعاونی کشاورزی مجتمع دامپروری زینعلی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/6/2 خدماتی موافقت شد
26 5231 محمدعلی حسنی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
27 3142 شرکت کشاورزی و دامپروری ایثارگران گیوه لاسجرد تصحیح مصوبه سرخه  95/6/2 کشاورزی موافقت شد
28 7480 شرکت آب منطقه ای سمنان ادامه حفاری سمنان 95/6/2 صنعتی موافقت شد
29 1183 مدیریت آبفار شهرستان شاهرود بهره برداری شاهرود 95/6/2 شرب و بهداشت موافقت شد
30 904 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 63/3797/1301 تغییر محل شاهرود 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
31 4201 احمد رضا عزیزی کف شکنی دامغان 95/6/9 سایر موافقت شد
32 7517 جهانبخش گوهری اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
33 6911 کلیه مالکین و حقابه بران قنات تره افزایش قدرت منصوبات سرخه  95/6/9 کشاورزی موافقت شد
34 1716 شرکت بافدگی سمنان تغییر محل مهدیشهر 95/6/9 صنعتی موافقت شد
35 866 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 62/597/1301 بهره برداری شاهرود 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
36 3093 گروه مشاع شهید پریمی بهره برداری دامغان 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
37 1494/2/2 گروه مشاع شهید فلاحی بهره برداری میامی 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
38 7266 خانم ناهید کسائیان حفر مهدیشهر 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
39 7252 کلیه مالکین و حقابه بران قنات شریعت آباد ادامه پیشکار قنات سمان 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
40 6333 سهراب ذوالفقارخانی تغییر محل شاهرود 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
41 6068 غلامرضا میرنژاد بهره برداری دامغان 95/6/9 سایر موافقت شد
42 3934 حوزه علمیه دامغان بهره برداری دامغان 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
43 6350 علی اکبر کمالی بهره برداری شاهرود 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
44 6337 سجاد و محمد حسن امانی تغییر محل میامی 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
45 1458 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 63/1176/1301 بهره برداری شاهرود 95/6/16 کشاورزی موافقت شد
46 7510 علی اکبر آشوری اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/16 کشاورزی موافقت شد
47 7514 حسین عباسی اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/16 کشاورزی موافقت شد
48 224 گروه مشاع مالک اشتر بهره برداری دامغان 95/6/16 کشاورزی موافقت شد
49 6490 محمود محمدزاده تغییر محل میامی 95/6/16 کشاورزی موافقت شد
50 344 گروه مشاع امام حسین (ع) ادامه حفاری شاهرود 95/6/17 کشاورزی موافقت شد
51 7327 بیمارستان سینا بهره برداری سمنان 95/6/23 خدماتی موافقت شد
52 1683/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنات نو مومن آباد تغییر محل دامغان 95/6/23 کشاورزی موافقت شد
53 5578 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 59/1301/1908 کف شکنی دامغان 95/6/23 کشاورزی موافقت شد
54 3837 شرکت کشاورزی و دامپروری صفائیه دشت ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سرخه  95/6/23 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا