دوشنبه, 19 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (شهریور ماه سال 1395)

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (شهریور ماه سال 1395)

 
ردیف  شماره پرونده        نام  موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 1070/1 شرکت کشاورزی و دامپروری زیبا دشت مهرگان تغییر محل دامغان 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
2 1083 حسن قربانی و سایر شرکاء تغییر محل میامی 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
3 2411 کلیه مالکین و حقابه بران قنات عشق آباد بهره برداری میامی 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
4 5285 سید حسین حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
5 4018 اسماعیل عامری و سایر شرکاء بهره برداری شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
6 104 خانم مریم السادات موسوی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
7 7179 شرکت شن سازان ستاره دامغان کف شکنی دامغان 95/6/2 صنعتی موافقت شد
8 6489 محمدرضا محمد زاده تغییر محل میامی 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
9 6904 شرکت نرگس بهشت کویر تمدید مجوز سمنان 95/6/2 سایر موافقت شد
10 2978 کشاورزان قریه حسین آباد کردها بهره برداری آرادان 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
11 3900/4/2 شرکت سرمایه گذاری کومش گستر تغییر محل دامغان 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
12 2857 کالیه مالکین و حقابه بران قنات معصوم آباد تغییر محل دامغان 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
13 596/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنوات سیل،جلالی،یونس آباد و رویان کف شکنی شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
14 754 موسی الرضا کلاتکی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
15 754 گروه مشاع بیت المقدس مصرف بهینه شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
16 3781 مسلم حسین پور ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
17 5983 حسینعلی نوری کف شکنی میامی 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
18 7099 امیر قرائیان بهره برداری مهدیشهر 95/6/2 خدماتی موافقت شد
19 2661 شرکت پرورش گاو شیری و کشاورزی پایدار تغییر محل گرمسار 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
20 2463 حسن احمدی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
21 6547 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان بهره برداری میامی 95/6/2 شرب و بهداشت موافقت شد
22 7503 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان حفر دامغان 95/6/2 شرب و بهداشت موافقت شد
23 48 عباس رسول زاده و شرکاء ادامه حفاری دامغان 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
24 7226 امور آبفار شهرستان گرمسار ادامه حفاری گرمسار 95/6/2 شرب و بهداشت موافقت شد
25 6156 تعاونی کشاورزی مجتمع دامپروری زینعلی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/6/2 خدماتی موافقت شد
26 5231 محمدعلی حسنی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/2 کشاورزی موافقت شد
27 3142 شرکت کشاورزی و دامپروری ایثارگران گیوه لاسجرد تصحیح مصوبه سرخه  95/6/2 کشاورزی موافقت شد
28 7480 شرکت آب منطقه ای سمنان ادامه حفاری سمنان 95/6/2 صنعتی موافقت شد
29 1183 مدیریت آبفار شهرستان شاهرود بهره برداری شاهرود 95/6/2 شرب و بهداشت موافقت شد
30 904 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 63/3797/1301 تغییر محل شاهرود 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
31 4201 احمد رضا عزیزی کف شکنی دامغان 95/6/9 سایر موافقت شد
32 7517 جهانبخش گوهری اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
33 6911 کلیه مالکین و حقابه بران قنات تره افزایش قدرت منصوبات سرخه  95/6/9 کشاورزی موافقت شد
34 1716 شرکت بافدگی سمنان تغییر محل مهدیشهر 95/6/9 صنعتی موافقت شد
35 866 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 62/597/1301 بهره برداری شاهرود 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
36 3093 گروه مشاع شهید پریمی بهره برداری دامغان 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
37 1494/2/2 گروه مشاع شهید فلاحی بهره برداری میامی 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
38 7266 خانم ناهید کسائیان حفر مهدیشهر 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
39 7252 کلیه مالکین و حقابه بران قنات شریعت آباد ادامه پیشکار قنات سمان 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
40 6333 سهراب ذوالفقارخانی تغییر محل شاهرود 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
41 6068 غلامرضا میرنژاد بهره برداری دامغان 95/6/9 سایر موافقت شد
42 3934 حوزه علمیه دامغان بهره برداری دامغان 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
43 6350 علی اکبر کمالی بهره برداری شاهرود 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
44 6337 سجاد و محمد حسن امانی تغییر محل میامی 95/6/9 کشاورزی موافقت شد
45 1458 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 63/1176/1301 بهره برداری شاهرود 95/6/16 کشاورزی موافقت شد
46 7510 علی اکبر آشوری اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/16 کشاورزی موافقت شد
47 7514 حسین عباسی اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/6/16 کشاورزی موافقت شد
48 224 گروه مشاع مالک اشتر بهره برداری دامغان 95/6/16 کشاورزی موافقت شد
49 6490 محمود محمدزاده تغییر محل میامی 95/6/16 کشاورزی موافقت شد
50 344 گروه مشاع امام حسین (ع) ادامه حفاری شاهرود 95/6/17 کشاورزی موافقت شد
51 7327 بیمارستان سینا بهره برداری سمنان 95/6/23 خدماتی موافقت شد
52 1683/2 کلیه مالکین و حقابه بران قنات نو مومن آباد تغییر محل دامغان 95/6/23 کشاورزی موافقت شد
53 5578 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 59/1301/1908 کف شکنی دامغان 95/6/23 کشاورزی موافقت شد
54 3837 شرکت کشاورزی و دامپروری صفائیه دشت ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سرخه  95/6/23 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران