جمعه, 1 تیر 1397

خطبه 31 - (در آغاز جنگ جمل در سال 36.هجرى، ابن عباس  را براى پند دادن به سوى زبیر فرستاد و فرمود)
 با طلحه، دیدار مکن، زیرا در برخورد با طلحه، او را چون گاو وحشى مى یابى که شاخش را تابیده و آماده نبرد است، سوار بر مرکب سرکش مى شود و مى گوید، رام است. بلکه با زبیر دیدار کن که نرم تر است. به او بگو، پسر دایى تو مى گوید: در حجاز مرا شناختى، و در عراق مرا نمى شناسى چه شد که از پیمان خود باز گشتى. (جمله کوتاه «فما عدا ممّا بدا» براى نخستین بار از امام على علیه السّلام شنیده شده و پیش از امام از کسى نقل نگردید).

http://farsi.balaghah.net

  متن عربی                 متن انگلیسی

 

بازدید:176
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1396/06/17
آخرین به روزرسانی: 1396/06/26