دوشنبه, 2 مرداد 1396


تماس با ما

سمنان بلوار 17 شهریور شرکت آب منطقه ای سمنان

کد پستی : 88614-35188

تلفن : 023-33361913

33361914-33361915

تلفن گویا : 023-33361916

فاکس : 023-33361917

پست الکترونیک شرکت : info@smrw.ir
                                  herasat@smrw.ir

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :5
بیشترین بازدید همزمان:66
بازدید امروز :1944
بازدید دیروز :1554
کل بازدید :1091393
میانگین بازدید :567
آخرین به روزرسانی:1396/05/01 13:09:17

1- محور منابع آب

1-1-  هیدرولوژی و منابع آب سطحی

ردیف

نام شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/ تقاضامحور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی"

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

بررسی فنی و اقتصادی امکان تقطیر در مناطق کویری با استفاده از تکنولوژی نانو

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 1-1-4

کمبود منابع آبی استان

تأمین منابع آب در مناطق کویری

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

مطالعه طرح بازنگری ساختار ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 3-1-4

اشکال در ساختار ایستگاههای هیدرومتری

افزایش دقت تولید داده های آب و هواشناسی

ارائه راه حل مشکل

 

 

1- محور منابع آب

 1-2-  هیدروژئولوژی و منابع آب زیرزمینی

ردیف

نام شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/تقاضامحور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی"

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

ارزیابی عملکرد طرح های تغذیه مصنوعی استان و ارائه راهکارهای ارتقاء عملکرد آنها

پایان نامه دانشجویی

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 1-1-4

افت سطح آب زیرزمینی

مدیریت عملکرد سازه های اجرا شده در استان

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

ارزیابی میزان اثربخشی طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بر توسعه پایدار استان از منظر معیارهای مختلف زیست محیطی،امنیتی،اجتماعی و فرهنگی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 3-1-4

افت سطح آب زیرزمینی

بهبود منابع آب زیرزمینی

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

بررسی راهکارهای مورد استفاده در کشورهای مختلف با شرایط اقلیمی و منابع آبی مشابه با استان در خصوص احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمنی و کنترل افت آبخوان هابه همراه آنالیز و برآورد نقاط قوت و ضعف رویکردهای اجرایی منتخب به منظور اجرا در استان

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

افت بالای منابع آبهای زیرزمینی

کنترل افت آبخوان ها

ارائه راه حل مشکل

 

 

1- محور منابع آب

1-3- مطالعات پایه منابع آب

ردیف

شرکت آب منطقه|‌ای

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/ تقاضامحور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی"

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

اولویت بندی طرحهای توسعه بخش آب استان

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

کمبود منابع آبی استان

مدیریت منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

مستند سازی مسائل و چالش های فنی و اجرایی طرح های توسعه بخش آب و ارزیابی میزان اثربخشی راهکارهای به کارگرفته شده

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

مدیریت منابع آبی استان

مدیریت منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 

 

 

1- محور منابع آب

1-4-  مدیریت منابع آب

ردیف

نام شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/ تقاضامحور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی"

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

بررسی اثرات احتمالی ناشی از انتقال آب دریای خزر به سمنان بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 1-1-4

کمبود منابع آبی استان

مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

بررسی عملکرد و موانع توسعه طرح های مشارکتی مدیریت بخش آب در سطح استان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضع موجود

پایان نامه دانشجویی

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

مدیریت منابع آبی استان

مدیریت منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

تدوین برنامه راهبردی عرضه و تقاضای آب استان در افق 1425

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 3-1-4

کمبود منابع آبی استان

تهیه برنامه راهبردی آب استان

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

محاسبه آب مجازی و ردپای آب تولیدات مختلف کشاورزی و صنعتی در استان سمنان

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

اهمیت مدیریت مصرف در بخش کشاورزی

مدیریت مصرف در بخش کشاورزی

ارائه راه حل مشکل

 

 

 

1-محور منابع آب

1-5- منابع آب کارست

 

 

1- محور منابع آب

1-6-  تغییر اقلیم، خشکسالی و سیل

 

 

1- محور منابع آب

1-7-  منابع آب غیرمتعارف

ردیف

نام شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/ تقاضامحور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی"

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

بررسی و تحلیل تجارب جهانی طرحهای انتقال آب شور و لب شور با استفاده از انرژی خورشید و باد

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

استفاده بهینه از منابع آبی استان

مدیریت منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 

 

 

1- محور منابع آب

 1-8-  آب‌های گرم و معدنی

 

2- محور  تاسیسات آبی و هیدرولیک

 2-1- مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری از سازه‌های  آبی

 

 

2- محور تأسیسات آبی و هیدورلیک

2-2- طراحی و ساخت سازه‌های آبی

 

 

 

2- محور تأسیسات آبی و هیدورلیک

 2-3- سازه و هیدرولیک

 

 

2-  تاسیسات آبی و هیدرولیک

 2-4- نیروگاههای برقابی

 

2- محور تأسیسات آبی و هیدورلیک

2-5- ابزاردقیق

 

3- محور مهندسی رودخانه

 3-1- حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل

 

3- محور مهندسی رودخانه

 3-2- فرسایش و رسوب

 

3- محور مهندسی رودخانه

 3-3- مدیریت رودخانه

 

 

 3- محور مهندسی رودخانه

3-4- بهینه سازی و ارتقاء فرایند

 

 

 

 

 

4-محور مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی

        4-1- اقتصاد و بهره‌وری آب

 •  

نام شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/ تقاضامحور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق آیین نامه تعریف پروژه

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

ارزش گذاری چاههای آب کشاورزی استان و برآورد هزینه های زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه آنها

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 7-1-4

افت سطح آب زیرزمنی

مدیریت اقتصادی منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

ارزیابی اثرات ناشی از حذف حق النظاره آب زیرزمینی بر مدیریت بخش آب استان

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

اهمیت مسائل اجتماعی در حوزه منابع آب

مدیریت منابع آب زیرزمینی در استان

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

امکان سنجی و ارائه راهکارهای قانونی تخصیص مجدد آب در بخش های مختلف مصرف کننده بخش آب استان

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 3-1-4

مدیریت منابع آبی استان

مدیریت منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

تعیین مدل ارزش افزوده هر متر مکعب آب از جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی در طرح های انتقال آب

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 6-1-4

اهمیت ارزش آب

مدیریت اقتصادی و اجتماعی منابع آب استان

ارائه مدل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

محاسبه ارزش اقتصادی و قیمت تمام شده آب در طرح های توسعه آب استان با لحاظ هدفمند سازی یارانه ها

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 7-1-4

اثرات طرح احیا و تعادل بخشی

مدیریت اقتصادی منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

محاسبه و مقایسه ارزش افزوده تولیدات بخش های مختلف مصرف کننده آب در سطح استان سمنان

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 6-1-4

مدریت مصرف

مدیریت اقتصادی منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

مطالعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و زست محیطی اثر تغییر کاربری کشاورزی به صنعتی در سطح استان

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

تغییرکاربری کشاورزی به صنعتی

مدیریت اقتصادی و اجتماعی منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 

 

 

4- محور مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی

 4-2- اجتماعی، مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری

ردیف

نام شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/ تقاضامحور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی"

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

ارائه راهکارهای مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در پروژه های بخش آب

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 7-1-4

مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها

مدیریت اقتصادی منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 

 

4- محور مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی

 4-3-  مدیریت و منابع انسانی

ردیف

نام شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/ تقاضامحور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی"

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

بررسی زیرساخت و زمینه های لازم جهت استقرار مطلوب مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای سمنان

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 6-1-4

اهمیت مدیریت دانش

بهبود عملکرد شرکت

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

بررسی موانع اجرای برنامه استراتژیک در شرکت آب منطقه ای سمنان و ارائه راهکارهای اجرایی

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 1-1-4

عدم اجرای برنامه استراتژیک شرکت

بهبود عملکرد شرکت

ارائه راه حل مشکل

 

 

4-محور مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی

 4-4-  مباحث حقوقی و قانونی

ردیف

نام شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/تقاضامحور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی"

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

بررسی و ارائه راهبردهای صحیح حقوقی در مدیریت منابع،مصارف و زیرساختهای آبهای زیرزمینی در کشور از طریق هم اندیشی حقوق دانان و خبرگان آب کشور

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 7-1-4

حقوق آب به عنوان منبع تولید انرژی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

راه اندازی نظام حقوقی ناظر بر آبهای سطحی،زیرزمینی و آبهای بین المللی

تدوین استاندارد

 

 

 

4- محور مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی

 4-5- اطلاع‌رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی

 

 

4- محور مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی

 4-6-مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

 

5- محور زمین‌شناسی و ژئوتکنیک

 5-1- مدیریت اجرایی

 

 

5- زمین شناسی و ژئوتکنیک

  5-2- زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و لرزه‌خیزی

 

 

 

 

 

6-محور محیط‌زیست، حفاظت کیفی و پدافند غیرعامل

 6-1- مدیریت کیفی و حفاظت آب، خاک و محیط‌زیست

ردیف

نام شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/ تقاضامحور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق آیین نامه تعریف پروژه

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

ارزیابی کیفی پسابهای تولیدی در سطح استان و امکان سنجی تخصیص آن به بخش های مختلف

تقاضا محور

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون علوم انسانی ،معارف اسلامی و هنر

بند 8-1-4

عدم اجرای برنامه استراتژیک شرکت

مدیریت کیفی منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

بررسی اثرات کیفی ناشی از برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی استان و پیشروی آب شور به داخل آبخوان ها

پایان نامه دانشجویی

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون علوم انسانی ،معارف اسلامی و هنر

بند 8-1-4

اهمیت مدیریت دانش

مدیریت کیفی منابع آب استان

ارائه راه حل مشکل

 

 

 

 

6- محور محیط‌زیست، حفاظت کیفی و پدافند غیرعامل

 6-2- بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط زیست HSE

 

6- محور محیط‌زیست، حفاظت کیفی و پدافند غیرعامل

6-3- پدافند غیرعامل

 

7- محور شبکه های آبیاری و زهکشی و نظام های بهره برداری

 7-1- شبکه های آبیاری و زهکشی و نظام های بهره برداری

 

 

 

 

7-محور شبکه های آبیاری و زهکشی و نظام های بهره برداری

 7-2- ارتقای بهره‌وری مصرف آب کشاورزی و شیوه‌های نوین آبیاری

ردیف

نام شرکت

عنوان تحقیق

نوع تحقیق

دانشجویی/

تقاضا محور

اسناد بالادستی

دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرحهای پژوهشی"

دلایل اولویت داشتن تحقیق

اهداف مورد انتظار

 

محصول نهایی تحقیق

 1.  

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

ارزیابی اثربخشی طرح های بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی

پایان نامه دانشجویی

اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 3-1-4

مدیریت مصرف

مدیریت مصرف در کشاورزی

ارائه راه حل مشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا