سه‌شنبه, 30 آبان 1396


تماس با ما

سمنان بلوار 17 شهریور شرکت آب منطقه ای

کد پستی : 88614-35188

تلفن : 023-33361913

33361914-33361915

تلفن گویا : 023-33361916

فاکس : 023-33361917

پست الکترونیک شرکت : info@smrw.ir
                                  herasat@smrw.ir

 

سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت

آدرس سامانه : http://www.saamad.ir
شماره تماس ارتباط مردم و دولت : 111

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :3
بیشترین بازدید همزمان:66
بازدید امروز :69
بازدید دیروز :1082
کل بازدید :1244517
میانگین بازدید :608
آخرین به روزرسانی:1396/08/29 10:37:53

1-محور منابع آب

1-1هیدرولوژی و منابع آب سطحی

 

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق
دانشجویی/ تقاضا محور
اسناد بالا دستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی" دلایل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
1 آب منطقه‌ای سمنان بررسی فنی و اقتصادی امکان تقطیر در مناطق کویری با استفاده از تکنولوژی نانو تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 1-1-4 کمبود منابع آبی استان تأمین منابع آب در مناطق کویری ارائه راه حل مشکل
2 آب منطقه‌ای سمنان مطالعه طرح بازنگری ساختار ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 3-1-4 اشکال در ساختار ایستگاههای هیدرومتری افزایش دقت تولید داده های آب و هواشناسی ارائه راه حل مشکل

 

1-2 هیدروژئولوژی و منابع آب زیرزمینی

 

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق
دانشجویی / تقاضا محور
اسناد بالادستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی" دلایل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
1 آب منطقه‌ای سمنان ارزیابی عملکرد طرح های تغذیه مصنوعی استان و ارائه راهکارهای ارتقاء عملکرد آنها پایان نامه دانشجویی اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 1-1-4 افت سطح آب زیرزمینی مدیریت عملکرد سازه های اجرا شده در استان ارائه راه حل مشکل
2 آب منطقه‌ای سمنان ارزیابی میزان اثربخشی طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بر توسعه پایدار استان از منظر معیارهای مختلف زیست محیطی،امنیتی،اجتماعی و فرهنگی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 3-1-4 افت سطح آب زیرزمینی بهبود منابع آب زیرزمینی ارائه راه حل مشکل
3

 
آب منطقه‌ای سمنان بررسی راهکارهای مورد استفاده در کشورهای مختلف با شرایط اقلیمی و منابع آبی مشابه با استان در خصوص احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمنی و کنترل افت آبخوان هابه همراه آنالیز و برآورد نقاط قوت و ضعف رویکردهای اجرایی منتخب به منظور اجرا در استان تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 8-1-4 افت بالای منابع آبهای زیرزمینی کنترل افت آبخوان ها ارائه راه حل مشکل
 

 

1-3 مطالعات پایه منابع آب
 

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق
دانشجویی/ تقاضا محور
اسناد بالا دستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی" دلایل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
1 آب منطقه‌ای سمنان اولویت بندی طرحهای توسعه بخش آب استان تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

کمبود منابع آبی استان مدیریت منابع آب استان ارائه راه حل مشکل
2 آب منطقه‌ای سمنان مستند سازی مسائل و چالش های فنی و اجرایی طرح های توسعه بخش آب و ارزیابی میزان اثربخشی راهکارهای به کارگرفته شده تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

مدیریت منابع آبی استان مدیریت منابع آب استان ارائه راه حل مشکل

 

1-4 مدیریت منابع آب

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق
دانشجویی / تقاضا محور
اسناد بالا دستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی" دلایل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
1 آب منطقه‌ای سمنان بررسی اثرات احتمالی ناشی از انتقال آب دریای خزر به سمنان بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 1-1-4 کمبود منابع آبی استان مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی ارائه راه حل مشکل
2 آب منطقه‌ای سمنان بررسی عملکرد و موانع توسعه طرح های مشارکتی مدیریت بخش آب در سطح استان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضع موجود پایان نامه دانشجویی اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

مدیریت منابع آبی استان مدیریت منابع آب استان ارائه راه حل مشکل
3 آب منطقه‌ای سمنان تدوین برنامه راهبردی عرضه و تقاضای آب استان در افق 1425 پایان نامه دانشجویی اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 3-1-4

کمبود منابع آبی استان تهیه برنامه راهبردی آب استان ارائه راه حل مشکل
4 آب منطقه‌ای سمنان محاسبه آب مجازی و ردپای آب تولیدات مختلف کشاورزی و صنعتی در استان سمنان تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

اهمیت مدیریت مصرف در بخش کشاورزی مدیریت مصرف در بخش کشاورزی ارائه راه حل مشکل


1-5 منابع آب کارست

 

1-6 تغییر اقلیم ، خشمسالی و سیل
 

 

1-7  منابع آب غیر متعارف

 

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق
دانشجویی / تقاضا محور
اسناد بالا دستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف، داوری، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی" دلایل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
1 آب منطقه‌ای سمنان بررسی و تحلیل تجارب جهانی طرحهای انتقال آب شور و لب شور با استفاده از انرژی خورشید و باد تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 8-1-4

استفاده بهینه از منابع آبی استان مدیریت منابع آب استان ارائه راه حل مشکل


1-8 آب های گرم و معدنی

 

2- محور تاسیسات آبی و هیدرولیک

2-1 مدیریت ، بهره برداری و نگهداری از سازه های آبی

 

 

2-2 طراحی و ساخت سازه های آبی

 

2-3 سازه و هیدرولیک

 

2-4 نیروگاه های برق آبی
 

 

2-5 ابزار دقیق

 

3- محور مهندسی رود خانه

 

3-1 حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل

 

3-2 فرسایش و رسوب

 

3-3 مدیریت رودخانه

 

3-4 بهینه سازی و ارتقا فرآیند

 

4- محور مباحث اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی

 

4-1 اقتصاد و بهره وری آب

 

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق
دانشجویی/ تقاضا محور
اسناد بالادستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق آیین نامه تعریف پروژه دلیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
1 آب منطقه‌ای سمنان ارزش گذاری چاههای آب کشاورزی استان و برآورد هزینه های زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه آنها تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 7-1-4 افت سطح آب زیرزمنی مدیریت اقتصادی منابع آب استان ارائه راه حل مشکل
2 آب منطقه‌ای سمنان ارزیابی اثرات ناشی از حذف حق النظاره آب زیرزمینی بر مدیریت بخش آب استان تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 8-1-4 اهمیت مسائل اجتماعی در حوزه منابع آب مدیریت منابع آب زیرزمینی در استان ارائه راه حل مشکل
3 آب منطقه‌ای سمنان امکان سنجی و ارائه راهکارهای قانونی تخصیص مجدد آب در بخش های مختلف مصرف کننده بخش آب استان تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 3-1-4 مدیریت منابع آبی استان مدیریت منابع آب استان ارائه راه حل مشکل
4 آب منطقه‌ای سمنان تعیین مدل ارزش افزوده هر متر مکعب آب از جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی در طرح های انتقال آب تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 6-1-4 اهمیت ارزش آب مدیریت اقتصادی و اجتماعی منابع آب استان ارائه مدل
5 آب منطقه‌ای سمنان محاسبه ارزش اقتصادی و قیمت تمام شده آب در طرح های توسعه آب استان با لحاظ هدفمند سازی یارانه ها تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 7-1-4 اثرات طرح احیا و تعادل بخشی مدیریت اقتصادی منابع آب استان ارائه راه حل مشکل
6 آب منطقه‌ای سمنان محاسبه و مقایسه ارزش افزوده تولیدات بخش های مختلف مصرف کننده آب در سطح استان سمنان تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 6-1-4 مدریت مصرف مدیریت اقتصادی منابع آب استان ارائه راه حل مشکل
7 آب منطقه‌ای سمنان مطالعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و زست محیطی اثر تغییر کاربری کشاورزی به صنعتی در سطح استان تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 8-1-4 تغییرکاربری کشاورزی به صنعتی مدیریت اقتصادی و اجتماعی منابع آب استان ارائه راه حل مشکل

 

4-2 اجتماعی ، مشارکت مردمی و سرمایه گذاری

 

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق دانشجویی / تقاضا محور اسناد بالادستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف،داوری،نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی دلایل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
1 آب منطقه ای سمنان ارائه راهکارهای مناسب جهت تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در پروژه های بخش آب تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 7-1-4

مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها مدیریت اقتصادی منابع آب استان ارائه راه حل مشکل
 
 

4-3 - مدیریت و منابع انسانی
 

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق دانشجویی / تقاضا محور اسناد بالادستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف،داوری،نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی دلایل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
1 آب منطقه ای سمنان بررسی زیرساخت و زمینه های لازم جهت استقرار مطلوب مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای سمنان تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 6-1-4 اهمیت مدیریت دانش بهبود عملکرد شرکت ارائه راه حل مشکل
2 آب منطقه ای سمنان بررسی موانع اجرای برنامه استراتژیک در شرکت آب منطقه ای سمنان و ارائه راهکارهای اجرایی تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بند 1-1-4 عدم اجرای برنامه استراتژیک شرکت بهبود عملکرد شرکت ارائه راه حل مشکل

 

4-4  مباحث حقوقی و قانونی
 

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق دانشجویی /تقاضا محور اسناد بالادستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق " آیین نامه تعریف ، داوری ، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی دلایل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
  آب منطقه ای سمنان بررسی و ارائه راهبردهای صحیح حقوقی در مدیریت منابع،مصارف و زیرساختهای آبهای زیرزمینی در کشور از طریق هم اندیشی حقوق دانان و خبرگان آب کشور تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 7-1-4

حقوق آب به عنوان منبع تولید انرژی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. راه اندازی نظام حقوقی ناظر بر آبهای سطحی،زیرزمینی و آبهای بین المللی تدوین استاندارد

 

4-5 اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی های عمومی

 

4-6 مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

 

5 محور زمین شناسی و ژئوتکنیک

 

5-1 مدیریت اجرایی

 

5-2 زمین شناسی ، ژئوتکنیک و لرزه خیزی

 

6- محور محیط زیست ، حفاظت کیفی و پدافند غیر عامل

 

6-1مدیریت کیفی و حفاظت آب ، خاک و محیط زیست

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق دانشجویی/ تقاضا محور اسناد بالادستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق آیین نامه تعریف پروژه دلایل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
1 آب منطقه ای سمنان ارزیابی کیفی پسابهای تولیدی در سطح استان و امکان سنجی تخصیص آن به بخش های مختلف تقاضا محور اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون علوم انسانی ،معارف اسلامی و هنر

بند 8-1-4

عدم اجرای برنامه استراتژیک شرکت مدیریت کیفی منابع آب استان ارائه راه حل مشکل
2 آب منطقه ای سمنان بررسی اثرات کیفی ناشی از برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی استان و پیشروی آب شور به داخل آبخوان ها پایان نامه دانشجویی اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون علوم انسانی ،معارف اسلامی و هنر

بند 8-1-4

اهمیت مدیریت دانش مدیریت کیفی منابع آب استان ارائه راه حل مشکل

 

6-2 بهداشت ، ایمنی ، امنیت و محیط زیست HSE

 

6-3 پدافند غیر عانمل

 

7- محور شبکه های آبیاری و زهکشی و نظام های بهره برداری

 

7-1 شبکه های آبیاری و زهکشی و نظام های بهره برداری

 

7-2 ارتقای بهره وری مصرف آب کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری

ردیف نام شرکت عنوان تحقیق نوع تحقیق دانشجویی/ تقاضا محور اسناد بالادستی دلایل تحقیقاتی بودن پروژه طبق "آیین نامه تعریف ، داوری ، نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی" دلایل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار محصول نهایی تحقیق
1 آب منطقه ای سمنان ارزیابی اثربخشی طرح های بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی پایان نامه دانشجویی اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

بند 3-1-4

مدیریت مصرف

مدیریت مصرف در کشاورزی

ارائه راه حل مشکل

 

 « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا