پنجشنبه, 30 شهریور 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور پاسخ استعلام های تامین آب واحد های صنعتی ( سطحی ) شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی و مرزی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تجدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست چاه جایگزین قنات شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست افزایش قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست نصب منصوبات مجاز شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر محل چاه شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا