سه‌شنبه, 30 آبان 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور پاسخ استعلام های تامین آب واحد های صنعتی ( سطحی ) شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021446122 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی و مرزی 13021446119 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مراحل صدور نامه تحویل سوخت 13021446107 شرکت آب منطقه ای سمنان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تجدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق 13021447100 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز حفر گمانه آزمایشی 13021446101 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست چاه جایگزین قنات شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست افزایش قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست نصب منصوبات مجاز شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر محل چاه شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا