سه‌شنبه, 31 مرداد 1396

نمایش آمار سال آبی:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بنکوه حبله رود / hable rud 3209 1 226.800 0.96 4.77 6.45 13.79 6.67 5.4 13.95 16.77 1.51 1.62 0 0
2 رامه رامه / rame 171 3 4.510 0.055 0.06 0.065 0.06 0.065 0.07 0.1 0.121 0.075 0.07 0 0
3 نمارک-ایوانکی نمارک / namarak 721 4 2.530 0 0.15 0.16 1.4 0.075 0 2.39 0.17 0 0 0 0
4 حاجی آباد-سمنان گلرودبار / golerodbar 1480 4 1.370 0.056 0.076 0.078 0.083 0.087 0.081 0.108 0.076 0.064 0.057 0 0
5 فینسک سفیدرود / sefidrud 248 4 19.450 0.134 0.526 0.807 0.575 0.885 0.897 0.963 0.984 0.71 0.354 0 0
6 درجزین گلرودبار / golerodbar 360 2 6.360 0.092 0.141 0.162 0.184 0.231 0.184 0.128 0.134 0.087 0.082 0 0
7 چاشم-سولا کبیر / kabir 271 3 1.830 0 0.006 0.008 0.018 0.006 0.021 0.017 0.003 0.002 0 0 0
8 لبرود چشمه علی/ cheshme ali 1310 1 25.920 0.194 0.295 0.375 0.417 0.429 0.42 0.45 0.163 0.134 0.5 0 0
9 پل آستانه دامغانرود / damghanrud 620 4 6.650 0.068 0.074 0.08 0.142 0.105 0.124 0.11 0.9 0.082 0.18 0 0
10 خروجی شاهرود شاهرود / shahrud 1965 4 1.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 فرحزاد فرحزاد / farahzad 129 3 11.090 0.12 0.13 0.3 0.195 0.16 0.29 0.26 0.23 0.02 0.02 0 0
12 مجن(آبشار) مجن / mojen 44 3 4.350 0.115 0.145 0.1 0.05 0.04 0.11 0.105 0.1 0.311 0.01 0 0
13 مجن(بند انحرافی) مجن / mojen 82 4 7.200 0.185 0.15 0.12 0.06 0.05 0.19 0.12 0.115 0.341 0.03 0 0
14 تاش(سفلی) تاش / tash 32 4 3.800 0.087 0.075 0.11 0.075 0.08 0.085 0.065 0.05 0.05 0.01 0 0
15 کالپوش-دوراهی مدرسه کالپوش / kalposh 26 4 3.630 0.045 0.043 0.045 0.03 0.025 0.04 0 0.025 0.03 0.045 0 0
16 حسین آباد-قوشه دگرمان کالپوش / kalposh 62 4 8.200 0.105 0.052 0.055 0.04 0.055 0.055 0 0.05 0.041 0.03 0 0
17 ابرسیج ابرسیج / abarseij 20 4 1.540 0.05 0.025 0.035 0.02 0.02 0.055 0.075 0.07 0.035 0.02 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.