دوشنبه, 29 مرداد 1397

نمایش آمار سال آبی:
« حمایت از کالای ایرانی »
© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.

 

تولید و پشتیبانی: گروه دیبا
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بنکوه حبله رود / hable rud 3209 1 226.000 4.01 5.2 3.8 1.6 6.53 7.3 6.49 13.55 4.17 1.21 0 0
2 رامه رامه / rame 171 3 4.000 0.052 0.078 0.05 0.051 0.045 0.044 0.04 4.367 0.34 0.04 0 0
3 نمارک-ایوانکی نمارک / namarak 721 4 2.000 0 0 0 0 0 0 0.228 0.607 0.003 0 0 0
4 حاجی آباد-سمنان گلرودبار / golerodbar 1480 4 1.370 0.082 0.096 0.138 0.129 0.118 0.126 0.131 0.138 0.114 0.078 0 0
5 فینسک سفیدرود / sefidrud 248 4 19.450 0.378 0.344 0.347 0.332 0.373 0.48 0.376 0.47 0.715 0.247 0 0
6 درجزین گلرودبار / golerodbar 360 2 6.000 0.102 0.134 0.182 0.191 0.198 0.191 0.182 0.122 0.109 0.092 0 0
7 چاشم-سولا کبیر / kabir 271 3 1.000 0 0 0 0 0.2 0.001 0.001 0.002 0.002 0 0 0
8 لبرود چشمه علی/ cheshme ali 1310 1 25.000 0.355 0.28 0.2 0.33 0.29 0.34 0.386 0.17 0.11 0.04 0 0
9 پل آستانه دامغانرود / damghanrud 620 4 6.650 0.078 0.077 0.077 0.076 0.08 0.096 0.07 0.07 0.068 0.052 0 0
10 خروجی شاهرود شاهرود / shahrud 1965 4 1.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 فرحزاد فرحزاد / farahzad 129 3 11.000 0.015 0.13 0.08 0.06 0.155 0.015 0.9 0.1 0.21 0.2 0 0
12 مجن(آبشار) مجن / mojen 44 3 4.000 0.1 0.1 0.14 0.17 0.07 0.13 0.02 0.06 0.05 0.1 0 0
13 مجن(دوراهی) مجن / mojen 82 4 7.000 0.11 0.11 0.09 0.09 0.08 0.02 0.02 0.07 0.055 0.125 0 0
14 تاش(سفلی) تاش / tash 32 4 3.000 0 0.055 0.068 0.08 0.09 0.07 0.04 0.01 0.08 0.02 0 0
15 کالپوش-دوراهی مدرسه کالپوش / kalposh 26 4 3.000 0.041 0.04 0.03 0.038 0.05 0.03 0.045 0.018 0.03 0.03 0 0
16 حسین آباد-قوشه دگرمان کالپوش / kalposh 62 4 8.000 0.01 0.015 0.013 0.045 0.1 0.045 0.02 0.01 0.012 0.01 0 0
17 ابرسیج ابرسیج / abarseij 20 4 1.000 0.045 0.025 0.025 0.02 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.01 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.