دوشنبه, 1 آبان 1396

میزان هزینه ها
میزان مناسب بودن هزینه های انجام خدمات مختلف شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟


زمانبندی رسیدگی به درخواست ها
وضعیت زمانبندی رسیدگی به درخواست ها را در این شرکت چگونه ارزیابی میکنید؟


دعاوی
وضعیت رسیدگی به دعاوی شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟


تکریم ارباب رجوع
وضعیت تکریم ارباب رجوع را بطور کل در این شرکت چگونه ارزیابی می کنید؟


پورتال
پیاده سازی پورتال آب منطقه ای سمنان را چگونه ارزیابی می نمایید؟


« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا