دوشنبه, 2 بهمن 1396

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شرکت آب منطقه ای سمنان
  • حوزه مدیریت عامل
   • مدیر عامل : ایرج حیدریان
   • مشاور : - -
   • مشاور : - -
   • مدیریت هیئت مدیره و مدیر عامل
    • مدیر : حمید رضا علیان
    • کارشناس حسابرسی : - -
   • گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
    • رئیس : مریم سالاری
    • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد : - -
    • کارشناس بازرسی و مدیریت عملکرد : - -
   • گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
    • رئیس : - -
    • کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیر عامل : - -
    • کارشناس سلامت ، ایمنی و محیط زیست(HSE) : - -
   • گروه تحقیقات کاربردی
    • رئیس : مهران محمودی
    • کارشناس تحقیقات : - -
    • کارشناس تحقیقات : - -
   • مدیریت حراست
    • مدیر : ظهراب بزدانمهر
    • کارشناس حفاظت فیزیکی : - -
    • کارشناس حفاظت کارکنان : - -
   • مدیریت حقوقی
    • مدیر : دیانا نقش بندی
    • کارشناس حقوقی : - -
    • کارشناس حقوقی : - -
    • کارشناس حقوقی : - -
    • کارشناس حقوقی : - -
   • مدیریت قراردادها
    • مدیر : سعید جباری
    • کارشناس قرارداد ها : - -
    • کارشناس قرارداد ها : - -
    • کارشناس قرارداد ها : - -
    • کارشناس قرارداد ها : - -
   • مدیریت روابط عمومی
    • مدیر : حمید رضا قزوینی کر
    • کارشناس امور خبری و ارتباط با رسانه : - -
    • کارشناس سمعی، بصری و انتشارات : - -
    • کارشناش امور فرهنگی و اجتماعی : - -
   • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
    • مدیر : محمد هادی مصطفایی
    • کارشناس امور آزمایشگاهی : حمیده کامجو
    • کارشناس الکترونیک : - -
    • گروه مطالعات آبهای سطحی
     • رئیس : علی نادعلی زاده
     • کارشناس مطالعات آبهای سطحی : فرزانه ابارشی
     • کارشناس مطالعات آبهای سطحی : - -
    • گروه مطالعات آبهای زیرزمینی
     • رئیس : علیرضا ابوترابی
     • کارشناس مطالعات آبهای زیرزمینی : - -
     • کارشناس مطالعات آبهای زیرزمینی : - -
    • گروه تلفیق و بیلان
     • رئیس : محمد ابراهیم ذاکری
     • کارشناس تلفیق و بیلان : مهدی رحیمیان
     • کارشناس بانک های اطلاعاتی : مهدیه غندالی
   • معاونت حفاظت و بهره برداری
    • معاون حفاظت و بهره برداری : محمد رضا خاموشی
    • گروه درآمد و مشترکین
     • رئیس : علیرضا ابیاتی
     • کارشناس درآمد و مشترکین : - -
     • کارشناس درآمد و مشترکین : - -
    • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع
     • مدیر : داوود دیواندری
     • گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی
      • رئیس : مجید خدایی
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : امید رضا مداد
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : - -
     • گروه احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی
      • رئیس : - -
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : مهدی قوشه ئی
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : الهام خراسانی
    • مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
     • مدیر : آیدین دمنیان
     • گروه بهره برداری و نگهداری از آبهای سطحی
      • رئیس : مرتضی صفایی
      • کارشناس بهره برداری و نگهداری از آبهای سطحی : محمد متدین اعتمادی
      • کارشناس بهره برداری و نگهداری از آبهای سطحی : سحر معتمدی
     • گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
      • رئیس : عباسعلی محمدی
      • کارشناس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : مجتبی پریور
      • کارشناس کنترل و پایداری از تاسیسات آبی : - -
      • کارشناس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : - -
      • کارشناس بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : - -
    • مدیریت رودخانه ها و سواحل
     • مدیر : ابوطالب قانع
     • کارشناس حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها : - -
     • کارشناس حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها : - -
     • کارشناس طرح های مهندسی رودخانه ها : - -
     • کارشناس برنامه ریزی و بانک اطلاعات : - -
    • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
     • مدیر : - -
     • کارشناس محیط زیست و کیفیت منابع آب : سعیده ناجی
     • کارشناس محیط زیست و کیفیت منابع آب : - -
     • کارشناس محیط زیست و کیفیت منابع آب : - -
    • امورات منابع آب شهرستانها
     • امور منابع آب شهرستان سمنان
      • مدیر : غلامرضا احسانی
      • کارشناس منابع آب : محمد حسینی
      • کارشناس منابع آب : - -
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : علی درستکار
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها : مجید ناظم نژاد
      • کارشناس درآمد و مشترکین : - -
      • کارشناس حقوقی : - -
     • مدیریت منابع آب شهرستان گرمسار و آرادان
      • مدیر : ولی اله جورابلو
      • کارشناس منابع آب : گوهر میراخورلو
      • کارشناس منابع آب : حسین نوروزی
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : امین شاه حسینی
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها : حسین رامه
      • کارشناس درآمد و مشترکین : محسن اشرفی
      • کارشناس حقوقی : - -
     • مدیریت منابع آب شهرستان دامغان
      • مدیر : علی شاهرودی
      • کارشناس منابع آب : فهیمه شامانی
      • کارشناس منابع آب : - -
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : مهدی قادری برمی
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها : احمد یحیایی نیا
      • کارشناس درآمد و مشترکین : اسد ا... خباز
      • کارشناس درآمد و مشترکین : - -
     • مدیریت منابع آب شهرستان شاهرود
      • مدیر : علیرضا نوری
      • کارشناس منابع آب : محمد حیدری حلمسی
      • کارشناس منابع آب : حمید رضا زاهدی
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیر زمینی : احمد یحیایی
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیر زمینی : سید حسین حسینی
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری آبهای سطحی : علی اکبری
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها : عبدالحمید عامری
      • کارشناس درآمد و مشترکین : محمد رضا کلاهدوزان
      • کارشناس حقوقی : - -
     • اداره منابع آب شهرستان مهدیشهر
      • مدیر : حمید رضا ذوالفقاریان
      • کارشناس منابع آب : علی نادعلیان
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی : علیرضا سلطانعلیان
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی و مهندسی رودخانه : حمزه قربانی
      • کارشناس درآمد و مشترکین : - -
      • کارشناس حقوقی : - -
     • اداره منابع آب شهرستان میامی
      • رئیس : علی خراسانی
      • کارشناس منابع آب : - -
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیر زمینی : امیر رحمتی
      • کارشناس حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها : محمود امیر حسینی
      • کارشناس درآمد و مشترکین : - -
      • کارشناس حقوقی : - -
   • معاونت طرح و توسعه
    • معاون : محسن عسکری
    • مدیریت طرح های توسعه منابع آب
     • مدیر : حسن خیرخواه
     • کارشناس طرح ها : مرتضی عبدیان
     • کارشناس طرح ها : سعید ژیان رجب پور
     • کارشناس طرح ها : - -
     • کارشناس طرح ها : - -
    • مدیریت فنی آب
     • مدیر : - -
     • کارشناس بررسی طرح ها : امید محو بیدختی
     • کارشناس بررسی طرح ها : محمود رضا باباعلی
     • کارشناس بررسی طرح ها : محمد عرب پناهان
     • کارشناس بررسی طرح ها : - -
    • مدیریت مشارکتهای مردمی و طرح های زود بازده
     • مدیر : - -
     • کارشناس مشارکتهای مردمی : - -
     • کارشناس مشارکتهای مردمی : احمد حیدریان
     • کارشناس طرح ها : - -
     • کارشناس طرح ها : - -
   • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
    • معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت : حمید احسانی
    • مدیریت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
     • مدیر : - -
     • کارشناس آمار : - -
     • کارشناس بودجه : صدیقه صابریان
     • گروه برنامه ریزی آب
      • رئیس : آزاده همتی
      • کارشناس برنامه ریزی آب : محمد ذبیحی
      • کارشناس تخصیص : - -
    • مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت
     • مدیر : - -
     • کارشناس بهبود سازمانی : - -
     • کارشناس تشکیلات و روش ها : - -
     • کارشناس بهره وری و سیستم های مدیریتی : فاطمه مرادی
     • گروه فناوری اطلاعات
      • رئیس : سعید کردی
      • کارشناس شبکه و امنیت اطلاعات : مرضیه عرب
      • کارشناس نرم افزار : رضا فقیهی راد
    • مدیریت درآمدزایی و تجهیز منابع مالی
     • مدیر : حسین خلیل مقدم
     • کارشناس در آمدزایی و تجهیز منابع مالی : - -
     • کارشناس در آمدزایی و تجهیز منابع مالی : - -
     • کارشناس تعرفه : - -
   • مدیریت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی
    • مدیر امور مالی و پشتیبانی : حسین کیهان
    • مدیریت مالی و ذیحسابی
     • مدیر امور مالی و ذیحسابی : مهرداد زیاری
     • کارشناس بهای تمام شده : مریم همتی
     • اداره حسابداری
      • رئیس : اسماعیل شعنی
      • کارشناس مالی : - -
      • کارشناس مالی : رخساره حمزه ای
      • کارشناس مالی : - -
     • اداره درآمد و اعتبارات
      • رئیس : محمد حسن احسان
      • کارشناس مالی : سمیه دولتی
      • کارشناس مالی : - -
      • کارشناس اموال : - -
    • مدیریت منابع انسانی ، آموزش و رفاه
     • مدیر : مجید علیان
     • کارشناس ورزش و سلامت : - -
     • کارشناس رفاه و بیمه : مهناز طالب بیدختی
     • کارشناس بازنشستگی : - -
     • اداره امور اداری
      • رئیس : حمید طیبی
      • کارشناس امور اداری : - -
      • کارشناس امور اداری : - -
      • کارشناس امور اداری : - -
     • گروه منابع انسانی و آموزش
      • رئیس : - -
      • کارشناس آموزش : رامش خسروی
      • کارشناس منابع انسانی : - -
    • مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
     • مدیر : حمید رضا دهشت
     • کارشناس خرید تجهیزات فنی : - -
     • کارشناس نظارت بر خدمات پشتیبانی : مهدی عمویی
     • کارشناس نظارت بر خدمات پشتیبانی : - -

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا