سه‌شنبه, 30 آبان 1396

 

اعلام نتایج کمیسیون دی ماه سال 1395

 

اعلام نتایج کمیسیون دی ماه سال 1395

 
ردیف  شماره پرونده        نام  موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 5578 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1908/1301/59 مورخ 10/11/59 ادامه حفاری دامغان 95/10/4 کشاورزی موافقت شد
2 860 امور آبفای شهرستان دامغان تمدید مجوز دامغان 95/10/6 شرب و بهداشت موافقت شد
3 7276 شرکت استیل آذین ایرانیان بهره برداری دامغان 95/10/7 صنعتی موافقت شد
4 7309 شرکت کشت و صنعت تلما بهره برداری شاهرود 95/10/7 سایر موافقت شد
5 7484 سید مهدی اشرفی بهره برداری میامی 95/10/7 سایر موافقت شد
6 894 کلیه مالکین و حقابه بران قنات شاه مراد بهره برداری شاهرود 95/10/7 کشاورزی موافقت شد
7 5753 شرکت تعاونی،تولیدی کشاورزی پرتو کشت کلاته رودبار ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/10/7 کشاورزی موافقت شد
8 1960 مجتبی شریعتی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/10/7 کشاورزی موافقت شد
9 7013 آقا بزرگ شاهورانی بهره برداری مهدیشهر 95/10/7 سایر موافقت شد
10 1048 کلیه مالکین و حقابه بران قنات کلاتخوان تغییر محل شاهرود 95/10/7 کشاورزی موافقت شد
11 5578 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1908/1301/59 مورخ 10/11/59 ادامه حفاری دامغان 95/10/12 کشاورزی موافقت شد
12 5439 سید حسین طباطبائی بهره برداری دامغان 95/10/14 کشاورزی موافقت شد
13 4805 باباعلی ایمانی کف شکنی مهدیشهر 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
14 566 سیدعباس تقوی کف شکنی دامغان 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
15 1356 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 400/1301/418 مورخ 21/12/86 تغییر محل گرمسار 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
16 78 علیرضا غیاث الدین ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
17 2989 ورثه مرحوم قاسم چنگیزی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
18 4915 مقصود مقصودی کف شکنی میامی 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
19 6346 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 400/1301/866 مورخ 17/6/89 تغییر محل شاهرود 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
20 852 خانم آسیه رضایی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
21 6513 علی اصغر طاهری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
22 4647 شرکت کویر جوجه بهره برداری سمنان 95/10/28 سایر موافقت شد
23 7532 حامد روحانی و حمیدرضا یونسی اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
24 7525 محسن وثوقی شهواری اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
25 6542 کلیه مالکین و حقابه بران قنات تی جانور بهره برداری سرخه  95/10/28 کشاورزی موافقت شد
26 2485 کلیه مالکین و حقابه بران قنات بادر آباد تغییر محل شاهرود 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
27 3284  کشاورزان قریه کهن آباد کف شکنی آرادان 95/10/28 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا