سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون آذر ماه سال 1395

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آذر ماه سال 1395)

 
ردیف  شماره پرونده        نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 5251 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1032/1301 مورخ 56/5/19 بهره برداری شاهرود 95/9/2 کشاورزی موافقت شد
2 2752 دانشگاه آزاد اسلامی(واحد دامغان) ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/9/2 کشاورزی موافقت شد
3 5732 کلیه مالکین و حقابه بران قنات حسین آباد بهره برداری مهدیشهر 95/9/2 کشاورزی موافقت شد
4 6429 سیدحمید محمدی-احمدرضا نیک زاد-علی طهماسبی فرد کف شکنی دامغان 95/9/2 سایر موافقت شد
5 6536 مهدی رضا فایقی بهره برداری آرادان 95/9/2 سایر موافقت شد
6 7276 شرکت استیل آذین ایرانیان ادامه حفاری دامغان 95/9/7 صنعتی موافقت شد
7 2217 حمید محمدی پور و سایر شرکاء تغییر محل گرمسار 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
8 1561 شرکت آب و فاضلاب روستایی تغییر محل شاهرود 95/9/23 شرب و بهداشت موافقت شد
9 7405 شرکت آب منطقه ای سمنان بهره برداری سمنان 95/9/23 شرب و بهداشت موافقت شد
10 6350 علی اکبر کمالی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
11 614 سیدنصراله و سید احمد فاضلی افزایش قدرت منصوبات دامغان 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
12 1383 اسداله قاضی افزایش قدرت منصوبات شاهرود 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
13 3289/2/2 خانم اکرم ایجی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
14 5186 وراث قانونی مرحومان سیدنصراله و سید مرتضی افتخاریان تغییر محل دامغان 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
15 6856 احمد کیوان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
16 1495/2/2 مهدی فدایی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
17 1363 غلامرضا شمس کف شکنی دامغان 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
18 966/2 تعاونی مشاع شهدای هیئت تغییر محل میامی 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
19 921/3/3 حسن نظارت ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
20 88 موسسه سازمان اقتصادی رضوی افزایش قدرت منصوبات دامغان 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
21 4447 مرتضی ابوالی تغییر محل آرادان 95/9/23 کشاورزی موافقت شد
22 3240 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 14972/7039/250 مورخ 46/7/6 اصلاح کروکی گرمسار 95/9/30 کشاورزی موافقت شد
23 5285 سید حسین حسینی افزایش قدرت منصوبات شاهرود 95/9/30 کشاورزی موافقت شد
24 235 ورثه مرحوم علی اکبر علیان نژاد افزایش قدرت منصوبات دامغان 95/9/30 کشاورزی موافقت شد
25 2109 خانم نرگس نظری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/9/30 کشاورزی موافقت شد
26 2401/2/2 نعمت اله جمالباشی و رمضانعلی ناظم نژاد افزایش قدرت منصوبات دامغان 95/9/30 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران