سه‌شنبه, 30 آبان 1396

 

اعلام نتایج کمیسیون مهر ماه سال 1395

 

اعلام نتایج کمیسیون مهر ماه سال 1395

 
ردیف  شماره پرونده    نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 4099 وراث قانونی مرحوم احمد الله بخش تغییر محل دامغان 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
2 989 مهدی خراسانی و شرکاء ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ سمنان 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
3 1438 ولی اله عباسیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ دامغان 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
4 4779 ولی اله عباسیان و سایر شرکاء تغییر محل دامغان 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
5 2875 محمدرضا عابدیان  ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ گرمسار 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
6 5630/2/1 عباس مرحمت آبادی کوره جانبی-حفر دامغان 95/7/6 کشاورزی موافقت شد
7 7256 محمد تقی اکبری(مستاجر وزارت جهاد کشاورزی) حفر مهدیشهر 95/7/6 سایر موافقت شد
8 631 حسین عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
9 2644 امیرحسین ولیان ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
10 5398 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 913/1301 مورخ 59/4/26 تغییر محل شاهرود 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
11 5041/3/2 خانم زهرا اردیانی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
12 2148 گروه مشاع شهید قاسم عامری تغییر محل گرمسار 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
13 5064/2/1 کلیه مالکین قریه قادر آباد بهره برداری دامغان 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
14 1425 محمدرضا رجب زاده نردینی تغییرنام میامی 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
15 705 محمد نادعلی افزایش قدرت منصوبات میامی 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
16 705 عباس نادعلی افزایش قدرت منصوبات میامی 95/7/13 کشاورزی موافقت شد
17 2999 ابوالفتح نظری فر ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/7/19 کشاورزی موافقت شد
18 981 علی اکبر معصومی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
19 274 علیرضا طاهری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
20 5146/2/2 کشاورزان قریه کلامو کف شکنی شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
21 2047/2 کشاورزان داور آباد کف شکنی آرادان 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
22 4555 ورثه مرحوم علی خان عبادی بهره برداری میامی 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
23 6762 آقا محمد سیف علیان تغییر محل شاهرود 95/7/27 سایر موافقت شد
24 1282 شعبانعلی ناصری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
25 1282 رضا غیاث الدین ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
26 1491 گروه های مشاعی هجده گانه بهره برداری شاهرود 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
27 20/5/1 شرکت سهامی شکر(کارخانه قند) بهره برداری میامی 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
28 1039 کلیه مالکین و حقابه بران قنات مظفر فرومد اصلاح کف قنات میامی 95/7/27 کشاورزی موافقت شد
29 7276 شرکت استیل آذین ایرانیان حفر دامغان 95/7/27 صنعتی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا