سه‌شنبه, 30 آبان 1396

 

اعلام نتایج کمیسیون مرداد ماه سال 1395

 

اعلام نتایج کمیسیون مرداد ماه سال 1395

 
ردیف  شماره پرونده      نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 1186 کلیه مالکین و حقابه بران قنات امام آباد بهره برداری دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
2 5184 علی اصغر حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
3 204 خانم ایران حسینی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
4 3000 وحید رضا شیخیان و شرکاء تغییر محل گرمسار 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
5 5503 غلامعلی غلامپور کف شکنی دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
6 520/2/1 نوراله تاجی و سایر شرکاء تغییر محل میامی 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
7 7473 کامران خسروی حفر مهدیشهر 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
8 1420 محمد حسین هراتی و سایر شرکاء تغییر محل دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
9 2382 ورثه مرحوم رضا الله بخش کف شکنی دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
10 1383 خانم فاطمه میرشکار ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
11 708   تغییر محل آرادان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
12 4558 زین العابدین بلوچ ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
13 879 حسین شیرازی رومنان و سایر شرکاء بهره برداری دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
14 1508 کلیه مالکین و حقابه بران قنات استخر سفید  تمدید مجوز میامی 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
15 3095 گروه مشاع شهید حسن شاهچراغی تغییر محل دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
16 7384 کلیه مالکین و حقابه بران قنات پشتنک بهره برداری سمنان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
17 48 عباس رسول زاده و سایر شرکاء تغییر محل دامغان 95/5/5 کشاورزی موافقت شد
18 3908 ولی خطیبی و سایر شرکاء تغییرنام سرخه  95/5/24 کشاورزی موافقت شد
19 7459 محمدرضا مستخدمین حسینی حفر مهدیشهر 95/5/26 کشاورزی موافقت شد
20 566 سید عباس تقوی کف شکنی دامغان 95/5/26 کشاورزی موافقت شد
21 654 محمدعلی ملک برمی کف شکنی دامغان 95/5/26 کشاورزی موافقت شد
22 248   لایروبی سمنان 95/5/26 کشاورزی عدم موافقت
23 4366/1 شرکت باغ فدک بیابانک تغییر محل سرخه  95/5/26 کشاورزی موافقت شد
24 3122 شرکت افرند توسکا بهره برداری سمنان 95/5/26 صنعتی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا