شنبه, 26 آبان 1397

 

اعلام نتایج کمیسیون تیر ماه سال 1395

 

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها تیر ماه سال 1395

 
ردیف  شماره پرونده        نام  موضوع پرونده شهر تاریخ نوع مصرف توضیح
1 7399 شرکت آب منطقه ای سمنان حفر شاهرود 95/4/1 خدماتی موافقت شد
2 4916 گل محمد عطایی و سایر شرکاء تغییر محل میامی 95/4/1 کشاورزی موافقت شد
3 2702 شرکت آب و فاضلاب روستایی تغییر محل دامغان 95/4/1 شرب و بهداشت موافقت شد
4 190 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 60/5198/1301 مورخ 60/12/25 تغییر محل شاهرود 95/4/1 کشاورزی موافقت شد
5 697 گروه مشاع فتح المبین تغییر محل میامی 95/4/1 کشاورزی موافقت شد
6 344 گروه مشاع امام حسین (ع) تغییر محل شاهرود 95/4/1 کشاورزی موافقت شد
7 4907 قربانعلی آبراهه تغییر محل میامی 95/4/1 کشاورزی موافقت شد
8 760 گروه مشاع محمد رسول الله  تغییر محل شاهرود 95/4/1 کشاورزی موافقت شد
9 1221 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 63/1146/1301 مورخ 63/02/23 تغییر محل شاهرود 95/4/1 کشاورزی موافقت شد
10 4919 ورثه مرحوم نصراله قلعه نویی و خانم دباغی پور بهره برداری میامی 95/4/1 کشاورزی موافقت شد
11 3838 گروه مشاع چشمه کویر تغییر محل سمنان 95/4/1 کشاورزی موافقت شد
12 2768 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 4555 مورخ 67/05/24 کف شکنی دامغان 95/4/1 کشاورزی موافقت شد
13 5078/2/1 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 441/1301 مورخ 54/03/17 بهره برداری سمنان 95/4/8 کشاورزی موافقت شد
14 5078/2/2 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 62/2110/1301 مورخ 62/4/11 بهره برداری سمنان 95/4/8 کشاورزی موافقت شد
15 3348/2/1 غلامحسین محسنی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ آرادان 95/4/8 کشاورزی موافقت شد
16 7048 شرکت آب و فاضلاب روستایی افزایش قدرت منصوبات شاهرود 95/4/8 شرب و بهداشت موافقت شد
17 5026 کشاورزان قریه جعفر آباد بهره برداری شاهرود 95/4/8 کشاورزی موافقت شد
18 7509 خانم مریم عظیمی اولیه-احداث ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 95/4/8 کشاورزی موافقت شد
19 2709 علی محمدی فولادی بهره برداری مهدیشهر 95/4/8 کشاورزی موافقت شد
20 379 ورثه مرحوم رستم بیرقی بهره برداری دامغان 95/4/8 کشاورزی موافقت شد
21 1183 شرکت آب و فاضلاب روستایی تغییر محل شاهرود 95/4/27 شرب و بهداشت موافقت شد
22 6332 آقا گل ذوالفقارخانی کف شکنی شاهرود 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
23 5138 شرکت آب و فاضلاب روستایی افزایش قدرت منصوبات شاهرود 95/4/29 شرب و بهداشت موافقت شد
24 1004 محمد عاشوری تغییر محل گرمسار 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
25 403 گروه مشاع اسلام آباد تغییر محل آرادان 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
26 225 گروه مشاع شهید رجب بیگی بهره برداری دامغان 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
27 5013/1 شرکت مبارک آباد کومش بهره برداری دامغان 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
28 483 قربانعلی صداقتی و سایر شرکاء تغییر محل دامغان 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
29 5107 خانم هاجر محمودی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ میامی 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
30 7377 فریدون کارون و شرکاء بهره برداری مهدیشهر 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
31 478 ورثه مرحوم مهدی مقیمی کف شکنی دامغان 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
32 5054 عباس رسول زاده و سایر شرکاء بهره برداری دامغان 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
33 2335 وراث مرحوم رضا خان داستانی و سایر شرکاء تغییر محل آرادان 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
34 1046 محدی عرب اسماعیلی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
35 695 علی اکبر عرب عامری ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
36 2637 حسن کاملی ثانویه-احداث ایستگاه پمپاژ شاهرود 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
37 303/2/2 شرکت آب و فاضلاب روستایی تغییر محل آرادان 95/4/29 شرب و بهداشت موافقت شد
38 4904 وراث مرحومان محمد و سهراب نصیری تغییر محل میامی 95/4/29 کشاورزی موافقت شد
منبع خبر: واحد کمیسیون ها

دیدگاه کاربران